Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

samozatrucie
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawzruszenia wzruszenia
1418 50c0 390
Reposted fromyachumi yachumi viaeverythingiwant everythingiwant
samozatrucie
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaeverythingiwant everythingiwant
samozatrucie
9091 fecd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaimchuckbasss imchuckbasss
samozatrucie
0339 a0ce 390
samozatrucie
Niechże Pani w końcu uwierzy w siebie!
— "O mnie się nie martw"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamingboy dreamingboy
samozatrucie
1404 0d2f 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viadreamingboy dreamingboy
samozatrucie
Swoje trzeba przeżyć. Żeby umieć. Żeby wiedzieć czego się chce. Żeby wiedzieć czego można oczekiwać. Kropka.
— artykuł "Co musisz dla siebie zrobić mając dwadzieścia lat?"
Reposted fromdusz dusz viadreamingboy dreamingboy
samozatrucie
Reposted fromthebelljar thebelljar viadreamingboy dreamingboy
samozatrucie
samozatrucie
2494 2550 390
samozatrucie
Nauczyłam się wierzyć, że najbardziej niebezpiecznym człowiekiem świata jest ten, kto nie odczuwa wyrzutów sumienia. Ten, kto nigdy nie przeprasza i nie szuka przebaczenia.
— "Julia.Trzy tajemnice."
samozatrucie
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viadreamingboy dreamingboy
samozatrucie

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

— Charlotte Nieszyn Jasińska

July 03 2015

samozatrucie
bo moim najważniejszym zadaniem było ukrywać to, jak bardzo jest ze mną źle
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaiga-xvl iga-xvl
samozatrucie
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— richard paul evans.
Reposted fromrol rol viaprzytulmnie przytulmnie
samozatrucie
samozatrucie
5541 7cc7 390
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaprzytulmnie przytulmnie
samozatrucie
7111 c7f6 390
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl