Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

samozatrucie
8409 3ff1 390
Reposted fromcaraseen caraseen viabadblood badblood
samozatrucie

September 24 2016

samozatrucie
samozatrucie
samozatrucie
3011 55da 390
Reposted fromjordana jordana viabezzznieczulenia bezzznieczulenia
samozatrucie
Istnieje różnica między ludźmi, którzy rozmawiają z Tobą w wolnym czasie, a tymi, którzy poświęcają swój wolny czas, aby z Tobą rozmawiać. 
samozatrucie
samozatrucie
6039 c51a 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaastoreth89 astoreth89
samozatrucie
1436 c7e1 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaastoreth89 astoreth89

September 23 2016

samozatrucie
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatocoulotne tocoulotne
samozatrucie
Co jeśli po śmierci Bóg zapyta nas jak było w niebie?
Reposted frompomidoroowka pomidoroowka viatocoulotne tocoulotne
samozatrucie

"Moim celem jest stworzenie życia
od którego nie będę potrzebował wakacji."

— Rob Hill
Reposted fromavooid avooid viadesperateee desperateee
samozatrucie
1619 e1a7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapalynka palynka
samozatrucie
foxeia:
“ Emma Delury
”
Reposted fromtosiaa tosiaa viapalynka palynka
samozatrucie
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało
— Świetlicki
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaholdmy holdmy
samozatrucie
samozatrucie
samozatrucie

Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić.

Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez.

— Mały Książę

September 21 2016

samozatrucie
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
samozatrucie
0825 b536 390
Reposted frommidnightfever midnightfever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl